התבוננות

התבוננות

אנחנו רגילים לפעול ולהגיב בצורה אוטומטית 

התבוננות
באמצעות ההתבוננות אנחנו בוחרים כיצד להגיב .
ההתבוננות מאפשרת:
לקבל תמונה בהירה של המציאות.
להבחין בעדשות ובמסננים דרכם אנו צופים במציאות
להבחין האם אנחנו שחקנים או צופים מהצד במשחק חיינו
לבדוק האם הפעולות שנקטנו מובילות למטרות שהצבנו
לזהות מה מניע ומה עוצר אותנו
להבין את האופן בו אני תופס את המציאות ואת הסביבה
לגייס את המשאבים הנחוצים
לנוע לעבר המטרות בדרך הקצרה והמהירה
מי נהיה כאשר המטרה תושג
מה השגת המטרה תאפשר לנו

ההתבוננות מאפשרת  בהירות מלאה ונטולת שיפוטים,
לבחירה  מודעת של תגובתנו.