חודש: ינואר 2015

תעודות

החוויה הזכורה לי כילדה מיום קבלת התעודות , מילדות היא שלילית , למרות  שגדלתי בבית שקיבלו אותי כמו שאני , מעולם לא כעסו עלי כאשר לא למדתי, עזרו לי כשהייתי צריכה הציונים שלי לא היו הטובים ביותר , ההתנהגות כן