חודש: מרץ 2017

פסח מעבדות לחירות

פסח – מעבדות לחירות מהי עבדות ? מהי חירות ? מהי יציאת מצריים ? האם להיות הורה היא עבדות בחוויה  לעיתים אם כן מה תהיה יציאת מצרים עבורך? האם ילדך חש לעיתים שהוא עבד ואפילו צועק זאת מה אני עבד

סמינר אינטרנטי

תודה לכם לכל אחד ואחת מכם על השתתפותכם בסמינר האינטרנטי הראשון שיצרנו להיות הורה לילד קשב וריכוז ההתרגשות הייתה גדולה והערך עמו גם "תודה איזה שפע של כלים מעשיים , מתחילה לישם מחר בבוקר " אורית   "וואו איזה נקודת