שיטת רביב

                                                                                                            

שיטת רביב

הינה תוכנית מתקדמת לפיתוח רשתות של קשרים ניאורולוגיים הנדרשים ללמידה ולביטוי האיניטילגנציה של האדם. השיטה מבוססת על פיתוח ושיפור הקואורדינציה בין חלקי המוח. בבסיס הטיפול עומד שיפור הקואורדינציה של מערכת השרירים התנועתית תחושתית. לבסיס זה נוסף רצף של אתגרים למערכת העצבים ההופכים להיות מורכבים באופן הדרגתי . ההתקדמות נעשית
בהדרגה על פי סוג האינטליגנציות כפי שהוגדרו על ידי הווארד גרדנר. על בסיס זה ניתן לתקן את לקויות הלמידה, כלומר, לאפשר למוח לרכוש מחדש כישורים שקודם רכש שלא כהלכה.

הטיפול מלמד את המוח לעבוד בשיא שיתוף הפעולה שלו ומאפשר למידה טבעית נכונה.

שיטה זו מתאימה לכל קשת לקויות הלמידה

ויוצרת את הכוונון העדין של המערכת הניאורולוגית כך שמתאפשרת למידה נכונה.

כל אלה מבוצעים מבלי לדכא את יכולותיו וסגנונו האישי של התלמיד ומאפשרים לו ביטוי מלוא הפוטנציאל האישי.

להרחבה על שיטת רביב לחץ    כאן